Dokumenter til Bilferien

Bilrejsens dokumenter

Det røde kort

Din kaskoforsikring indeholder en automatisk ”Redningsforsikring i alle lande udenfor Danmark.Denne forsikring kaldes ”Det røde sos kort” og skal medbringes på din bilerejse.

Redningsforsikringen, sikre at du får vejhjælp og dækning af uforudsete udgifter.

Det kan f.eks. være hjemtransport, hvis bilen ikke umiddelbart kan laves. Transport til nærmeste værksted. Dækning af udgifter til billeje, hvis bilen ikke kan laves indenfor 3 arbejdsdage eller dækning af hoteludgifter, hvis varer mere end 3 arbejdsdage.

Husk at det røde SOS kort IKKE dækker i Danmark. Her skal du selv tegne en tillægsforsikring f.eks. hos FDM.

Læs mere her
Forsikring og Pension

SOS-International A/S. Alarmcentral:
Tlf. +45 70 10 50 52
Fax +45 70 10 50 56
sos@sos.dk
www.sos.dk

Det grønne kort

Det grønne kort er et bevis på at alt omkring din ansvarsforsikring er i fineste orden.
Det er påkrævet ved lov, at du medbringer den på din bilrejse, i følgende lande:

Tyrkiet, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Makedonien og, Montenegro.
Skal du kun rejse i EU, ja så det ikke nødvendigt.

Læs mere her:
Forsikring og Pension
Registreringsattesten
Tag aldrig en fotokopi med. Den er ikke gyldig. Medbring din genpart.
Er bilen registreret før år 2005, har du ikke en genpart, men skal i stedet rekvirere en genpart af den orginale attest hos SKAT og medbringe på din bilrejse.
Medbringer du begge parter eller den originale attest, kan din bil omregistreres direkte, hvis den stjæles og attesten er i bilen ved tyveriet. TAG DEN IKKE MED.

Uheld

Involveres du i et uheld med en modpart, skal du som i Danmark have gemt modpartens registreringsnummer.
Herefter skal du rette henvendelse til dit eget forsikringsselskab eller:

DFIM
Phillip Hemans Allé 1
2900 Hellerup
Tlf. 4191 9191
Tlf.: 3343 5500

Det er dog kun gældende i EU.

Personlige dokumenter på Bilferien

På alle personer, bør du mindst medbringe:
PAS (ikke et krav indenfor Schengen, men kan bruges til at identificere dig)
Gul sygesikringsbevis
Blåt sygesikringsbevis (Dækker i et andet EU/EØS land)
Pillepasset – skal medbringes hvis du får medicin med euforiserende stoffer, fås på apoteket
Internationalt kørekort udenfor EU( er en oversættelse af dit Danske kørekort og fås hos politiet)
Eventuelt tillægsforsikring

Gem altid kvitteringer fra læger og hospitaler samt hoteller, så du kan få dem refunderet ved din tillægsforsikring efter hjemkomsten.

Din indboforsikring dækker i op til 3 måneder under bilferie. Læs policen.
Lås altid særlige værdigenstande ned i bagagerummet. Ofte dækkes disse ikke, hvis de har været i kabinen under et tyveri